Ro på – Boligskatten vil ikke fordele uretfærdigt

Tiltrængt og længe ventet aftale om den fremtidige beskatning af ejendomme. Ros til politikerne for at turde røre ved den varme kartoffel.

I forbindelse med den nye boligskattereform, har det været et åbenlyst politisk mål, at overgangen til nye regler skal være så skønsom som muligt. Det sikrer både skatterabatten og indfrysningsordningen.

For markedspriserne vil en ny skatteordning ikke have hverken væsentligt negativ eller positiv betydning, da vi grundlæggende ikke vurderer, at en boligejer vil betale mere i skat end med gammel ordning, selv uden skelen til indefrysningen.

Det skyldes, at vurderingssystemet grundlæggende fornyes, og for ejerboliger bliver taget i brug fra 2018, hvorefter ejerne får besked i foråret 2019.

Nye ejendomsvurderinger kan give penge igen

I foråret 2019 kommer der nye ejendomsvurderinger, og det giver mulighed for at rette op på de mange skrækssager, der har eksisteret omkring ejendomsvurderinger. Bliver din bolig vurderet til en højere værdi, end den før var fastsat til, kan du få udbetalt den boligskat, du har betalt for meget – helt tilbage til 2011.

Du slipper for at betale boligskat ind, hvis du indtil 2019 har betalt for lidt

SKAT vurderer nemlig, at ca. 730.000 boligejere siden 2011 har betalt for meget i boligskat, og nu kan se frem til at få betalt beløbet tilbage.

De nye vurderinger skal bruges til beregning af ejendomsværdiskat for ejerboliger fra 2018 og for grundskyld for ejerboliger fra 2019. Skatter beregnes dog kun ud fra 80 % af de fastsatte ejendomsværdier, sikkert et klogt valg, for at imødegå usikkerheden forbundet med objektiv værdiansættelse af ejendomme.

Ingen tvivl om at det nye vurderingssystem vil medføre højere vurderinger, og vurderinger nok er mere retvisende i forhold til de faktiske markedsværdier.

Boligejere skal ikke straffes på pengepungen

For at undgå væsentligt højere boligskatter til boligejerne sænkes skattesatserne, ligesom der indføres indefrysningsordning for de – nok få tilfælde – hvor skatterne alligevel stiger. Derfor virker det tydeligt, at politikerne har tilstræbt et nyt system for mere korrekte boligvurderinger, men ikke at det skal være dyrere at bo i sit eget hus. Stor ros!

Ejendomsværdiskat nedsættes med virkning fra 2021, nedsat fra 1 % nu til 0,55% (lave sats). Den høje sats forventes også nedsat, fra 3 % og ned til 1,4%. Skæringsgrænsen mellem lav og høj takst ligger nu på 3 mio. kr., og vil blive kr. 7,5 mio. kr. svarende til 6 mio. kr. på grund af 80%-reglen.

For ejendomsskatten forventes grundskyldpromillen at falde fra 26 promille til 16 promille.Men skal du sælge din bolig efter 2020, indefryses grundskylden for alle år, indtil du sælger boligen og dermed skal lægge hele beløbet for grundskylden til kommunen.