Hvordan sælger mægleren din bolig bedst?

Der er evig diskussion om, hvad mæglerens opgave er, og hvilket salær mægleren er berettiget.

At skilte med et fast salær hos en mægler svarer til at en møbelhandler sælger alle hans møbler til samme pris, uanset om det er en taburet eller Arne Jakobsens Svanen. Salget af en bolig er lige så forskelligt som boligerne selv, og metoderne til at sælge bliver derfor også vidt forskellige. Derfor giver det mening, at mæglernes salær varierer.

Selvsalg eller velvalgt mægler?

Tendensen er typisk den, at i et boligmarked, hvor priserne er stigende, stiger andelen af selvsalg og boligejernes forventning samtidig med at tolerancen for størrelsen på mæglerhonoraret falder. Men det kan vise sig, at blive en dyr fejltagelse at skære mægleren som mellemmand fra ved at boligsalg.

For det er netop, når konkurrencen på markedet er stor, og priserne er høje, at det kræver en mægler til at afkode og læse aktiviteten i markedet korrekt, og dermed sælge boligen godt.

Det gode salg findes altid – uanset markedets humør. Det er selvfølgelig undtagelser, men i langt de fleste tilfælde vil det kunne lade sig gøre at sælge en bolig godt, når den rette strategi er lagt, og timingen forvaltes agilt. Uanset om markedet er højt eller lavt, kan en bolig sælges dyrt eller billigt.

Spot den gode mæglers kendetegn

Det gode mæglerskab handler blandt andet og især om at kende sælgers behov og ønsker. Derudover kendes den gode mægler ved at besidde, det vi hos Bjørn & Frederiksen betegner som: ”almindeligt købmandsskab” og en stræben efter hele tiden at gøre det lidt bedre.

Ejendomsmæglerbranchen har været udskældt og mistænkeliggjort – og måske med rette. Men mæglerfaget er også en kompleks og næsten videnskabelig kombination af: forretningsforståelse, geografi, psykologi, økonomi, jura for bare at nævne nogle af de værktøjer en dygtig mægler anvender på jobbet. Derfor er det ikke underligt, at en dygtig mægler er svær at støde på og kan prissættes højt. Hos Bjørn & Frederiksen har vi skruet en virksomhed sammen, hvor vi giver mægleren lov – hvis ikke ordre på – at bruge hele paletten af kompetencer til at sælge en bolig godt.

En drejebog for den dygtige ejendomsmægler

Mægleren skal altid tænke i at finde det rette match.

Meget aktivitet i form af mange fremvisninger og åbne huse, kan være dårlig aktivitet. Det rette match handler om at matche køberne til den rette bolig, således vil hver og en fremvisning blive værdiskabende og relevant.

Stræben efter tillidsskabelse hos begge parter, herunder køber og sælger.

En af sælges absolut vigtigste opgaver er at give mægleren tillid. Mægleren er, i de fleste tilfælde eksperten, og sælger skal give mægleren tilliden, så mægleren kan holde sin salgsstrategi og følge den plan han har lagt. Tillid overfor køber er ligeså vigtig, kun de åbenlyst billige huse, handles til købere der ikke har tilliden til mægleren.